Sign in

Hello! LTS Studio is a subsidiary of the company LTS Software. We are passionate about creating high-quality UX / UI systems and new visions for the beginners.

Trước khi bắt đầu nói về UX Process (Quy trình thiết kế UX) thì mình muốn đề cập rằng: Mình cũng là người mới bắt đầu với UX, nhưng với UI thì mình đã có kiến thức khá tốt, chính vì thế quy trình thiết kế UX hay còn gọi…

Đến hẹn lại lên, bài đầu tiên sẽ gửi tới các bạn kiến thức về màu sắc. Bài viết này dành cho các bạn đang muốn tìm hiểu về đồ hoạ hay là người mới bắt đầu bước chân vào nghề, mình sẽ nói thẳng vào vấn đề chính, còn…

Làm một Freelancer, bạn hãy nắm bắt nguyên tắc thiết kế UI cơ bản, UX để xây dựng quy trình thiết kế UIquy trình thiết kế UX chuyên nghiệp cũng như khoa học nhất nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng…

Wow, nay nghe tin ứng tuyển tại một công ty D mà buồn quá. Lại ngồi viết về UI Sketch gửi cả nhà đọc trong lúc vợ đã ôm cu con say giấc nồng

Device Metrics. Tất cả các kích thước màn hình của các hệ điều hành, các thiết bị khác nhau bao gồm Adnroid, IOS, Tablet, Ipad … Cùng với các thông số cụ thể cho ae làm UI

Như ACE đã biết, iphoneX (375dp x 812dp) có tỉ lệ thiết kế UI cho Mobile App thích thật thích. Mình hay dùng tỉ lệ này để làm chuẩn cho các dự án lớn nhỏ. Nhưng khổ nỗi 375dp nó lại lẻ. …

Học Adobe XD Online

Khoá học Adobe XD Online hoàn toàn miễn phí, giúp các bạn tự học Adobe XD. Trong series Adobe Xd Tutorials này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Adobe XD với các nền tảng là Mac OS, Window 10 (Not Adobe XD Window 7) cùng với…

LTS Studio

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store